Statistics Transparency Company  - geralt / Pixabay

Základné príkazy pozužívané pri Forex obchodovanie

Pre obchodovanie na Forexe sa používajú špecifické príkazy, ktorých názvy laikom príliš neprezradí. Aké sú teda významy týchto termínov?

Základné trhové príkazy sú Buy (nákup) a Sell (predaj). Za nimi nie je potrebné hľadať nič zložité. Pokiaľ chcete menu kúpiť, je nutné zvoliť Buy. U predaja meny zase Sell. Ostatné príkazy sú už o niečo zložitejšie, preto sa na ne pozrieme trochu podrobnejšie.

Limit order

Limit order (limitný príkaz) vlastne definuje hranicu ceny, ktoré menový pár dosiahne a následne sa začne vracať k pôvodným hodnotám. Používajú sa u neho obaja príkazy. Buy limit, ak chcete v určitej cenovej hladine kúpiť (pod aktuálnou trhovou cenou meny). A Sell limit, ak chcete predať (nad trhovou cenou v čase zadania príkazu).

Stop (Buy, Sell) order

Stop príkazy alebo chcete Stop order sa od Limit order líši tým, že predpokladáte prerazenie ceny cez určitú hranicu, pričom cena bude aj naďalej pokračovať rovnakým smerom. Buy stop teda slúži k nákupu meny za rovnakú alebo horšiu cenu. U Sell stop to je presne naopak.

Stop loss

Ďalším príkazom je Stop loss (stôp strate). Vďaka nemu si môžete nastaviť maximálnu hranicu vašej straty z daného obchodu. Tento pokyn by ste rozhodne mali používať v podstate pri každom zadávaní transakcie. Hoci prípadnú stratu úplne neeliminuje, výrazne ju obmedzí.

Trailling stop

Veľmi užitočná funkcia je Trailling stôp (posuvný stop), ktorý zabezpečuje plynulý posun Stop ceny spolu s prípadným rastom ceny vami vybranej meny. Kombinuje tak vlastne príkaz Trailling stop sa Stop loss. Avšak u Trailling stôp je cena nastavená vo vopred definovanej vzdialenosti od aktuálnej ceny meny.

Take Profit

Take Profit (realizovať zisk) je protipólom pokynu Stop loss. Realizáciou zisku si definujete hodnotu trhovej ceny, pri ktorej budete predávať so ziskom. Môžete tým získať výhodu najlepšie ceny, ktoré sa vývoj na trhu napríklad len na okamih dotkne a vy by ste ho inak prepásli.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.